• Ankara Mobilya Fuarı
  • 30 Mart-2 Nisan 2017
Kalan Süre
>
h3v class="titl-ionlin homepsage">Mobilya ticaretinin kalbii CNR İMOB Ankara’da atıyor… /p> Maliyen Bkyan NncikAğbal, ATO Congresiu’'d, -2 Nisan tarilin kaduaBa&ccmedl;lkn kalcaki CNR İMOB Ankara Mobilya Fuar’ma"ziyare etti..<

>/p> FuarunhrsmiBa&ccmedl;llı körvni CNRHholdin Yönetim Kuroln Başyan CeydaEreu’in vsahipyiğbne Ka Pari Glneln Başya YladımcsrıFatih Şahin,n Ka Pari Ankara iullevekfii EmrulalhR şler, AnkaraTticare Odaasi Başyan Gürseln Brrn,n AnkaraSsaayi Odaasi Başyan NurettinÖzndbhi, MÜSİADn Ankara Başyan İlhya Erdal, OMSİADn Başyan Ercpan td, MOSFEDn Başyan Ahzme Güle&ccmedl;k ve CNRHholdin GlnelnKoorldiakörü Cem Şlnel’inkKatılıliinlnydptıds..

>/p> >aliyen Bkyan NncikAğbal, ATO Congresiu'nda>CNRHholdin tkarfsıdpanEkonomiB Bkyalığı, Oort Anad oB hraclt&ccmedl;l Birlskhleri veMüstakfiaSsaayicik ve şadumluarıDerneğbi(MÜSİAD)n AnkaraŞubesdiindesteğbyleadüzennlnen,i CNR İMOB Ankara Mobilya Fuar’ma"ziyare etti. Mağazysahipyleri vetopstamcılası yan ssar,"ihraclt&ccmedl;l-ithyslt&ccmedl;l, üretici,nyan isaayicik veHotecirleve önelsknkulaskn mobily, elnti&ccmedl;iyiğbi vemlasfürünylrdinserginlndiğbi fuarıgezenkAğbal, ürünylrdninceledbi vefirma temsiecirlebyleasohbre etti..

>/p>  .

>/p> “Dünyr mobily ihracltrıssaralm ssıdp 12’icikssarduyrz”.<

>/p> MobilyaDernekhleriFedeoaasyoui(MOSFED)n Başyan Ahzme Güle&ccmedl;,Ba&ccmedl;llı tda aptığıkkonu mada,amMobilya sekörünnde15rytındkiabüyümeyendik"kat &ccmedl;ekerek “2000 ytılında160r iiloand olraihraclt ydppanmMobilya sekörü,nbugün 2r iilyr 650r iiloand olraihraclt ydpnıyor Dünyr mobily ihracltrıssaralm ssıdp 23.kssardua olan sekörümüz, uşBlan12’cikssaryayükseldi.BBu başaasımınarkaslındkia enbüyükndesteki CNR İMOB Fuardır.i Buardun CeydaEreu Hyanu’ak ve sekör temsiecirlebmize tleekküerkedyoum”ndiyenkonu tu.Türkiye’dln mobily ticaretinin kalbininfFualrrn olduğouiifade me enGüle&ccmedl;,B“ CNR İMO’laTürkiye’yiamMobilya sekörünün merkezdeydpmayra&ccmedl;alı rıyouz.aTürkiyekmMobilya sekörünün saaasi AnkaraSitelge’dir.aSsekör olrakn2023’te,a10r iilyr d olr ihraclta uUlamuyrıvdedünyrmınlk 5"ihraclt&ccmedl;lası arasıangirmeyi hedefliyouz”ndmed..

>/p>  .

>/p> Mobilya fuarındkiabaşaasn Ankar’yra taşanı….<

>/p> CNRHholdin GlnelnKoorldiakörü Cem ŞlnelndveTürkiye’in enbüyükn vetekn uluslararasımMobilya fuarımın>CNRExpoBYleşlköy’dlnorgaiize medldiğbni hltralrtkark, uöylenkonu tu:B“ CNR İMOB İstanbuaUuluslararası Mobilya Fuar,hyerytın oldk&ccmedl;aabaşaaslrıvdevlebmii ge&ccmedl;iyor Ayrıbaşaasysn Ankar'yra taşmaknListdik.a Fuarılzdya sekörenbüyükn"kakcılaksundcfkr mobilymıntümr önrlebyleamnasada atıralcağık&ccmedl;alı tuyrılz hayrt nbudcfk.a Fuarr mobilymındaabaşkentndlnorgaiize medyo omalz CNR İMOB Ankar’yr,mMobilya sekörünün nabzsımınattığıkbhia"etkinli hanlin getirdi.”.

>/p> Binlgecerürün &ccmedl;eşiddiinserginlndiğbifFua,aBulgtarsta, Krtka, Fcilisrnk vnKosovaabaşta omak üzeee pek &ccmedl;ok"ülkme engele alımhyymetlerni ağıralıyori CNR İMOB Ankara Fuar,-2 Nisan tarilin kaduaBa&ccmedl;lkn kalcak..

>
> >
a" target="_blank" href="http://cnrimob.com/index.aspx">
>
a" target="_blank" href="http:/mersdin.cnrimob.comx">
> >
>
>
>
>
> > >
> > >
>
> > > >
CNRHOLDING. Tüu HykluarıSyklrdır.n
>
>
> > > > a" style="display: non#" class=isplshmodys#" data oggtle=modys#" data target=#popupModys#" href="">
nbttco typs=nbttcoA" id=closn#" class=closn#" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#"> >
>
>
> > > >inpue nnmps=ctl00$SitePaoth typs=hiddenA" id=SitePaoth valuef="http://ankarn.cnrimob.comg" /> >inpue nnmps=ctl00$web_idh typs=hiddenA" id=web_idh valuef=410g" /> > > > >
lHabr fors=recipitennnmp#" class=cconroy-lHabr">Your Nnmpn inpue nnmps=ctl00$Ttex1#" typs=-textv id=Ttex1#" style=width:100%; padldin:5pxg" />
lHabr fors=recipitensurnnmp#" class=cconroy-lHabr">Your Surnnmpn inpue nnmps=ctl00$Ttex2#" typs=-textv id=Ttex2#" style=width:100%; padldin:5pxg" />
lHabr fors=recipitenemail#" class=cconroy-lHabr">E-Mailn inpue nnmps=ctl00$Ttex3#" typs=-textv id=Ttex3#" style=width:100%; padldin:5pxg" />
lHabr fors=recipitengsm#" class=cconroy-lHabr">Phnonn inpue nnmps=ctl00$Ttex4#" typs=-textv id=Ttex4#" style=width:100%; padldin:5pxg" />
> > lHabr fors=-newlmeter-check2#" class=cconroy-lHabr"> inpue id=-newlmeter-check2#" typs=checkbopx" /I want to benhrsegisered for E- Bulletin
>
>
> > >
<
> >/p> Bilginlerniz tkarfsmmza uUlamı tır.> br" /> Tleekküerkelerz.> >

nbttco class=nton-newlmeter" typs=nbttcoA"onclick="$('#"dalog2')."dalog('closn');">Tamam>
>
> >
<
> >/p> Your Informaatio Has BreenSten> br" /> Thank you.> >

nbttco class=nton-newlmeter" typs=nbttcoA"onclick="$('#"dalog2en')."dalog('closn');">Closn>
>
> > > >nbttco data oggtle=modys#" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#" data target=#"odys-successb" id="ormTr" style="display non# typs=nbttcoAn> >nbttco data oggtle=modys#" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#" data target=#"odys-errors" id=ErrorTr" style="display non# typs=nbttcoAn> >nbttco data oggtle=modys#" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#" data target=#"odys-success2b" id="ormEnA" style="display non# typs=nbttcoAn> >nbttco data oggtle=modys#" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#" data target=#"odys-error2s" id=ErrorEnA" style="display non# typs=nbttcoAn> > >
/p> Bilginlerniz tkarfsmmza uUlamı tır.> br" / Tleekküerkelerz.> br" />

nbttco typs=hrseft" class=nto btn-dangtet" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#"Tamam>
>
>
> >
/p> Hdat!> br" / Lütfeanbilginlernizinkonnroyakedpetekryr deneyrnrz.> br" />

nbttco typs=nbttcoA" class=nto btn-dangtet" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#"Tekryr Denn>
>
>
> > >
/p> Your messmag has breensten.> br" / Thank you.> br" />

nbttco typs=hrseft" class=nto btn-dangtet" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#"Closn>
>
>
> >
/p> Error!> br" / Please try again!> br" />

nbttco typs=nbttcoA" class=nto btn-dangtet" data"dimiass="odys" aria-lHabr="Closn#"Try Again>
>
>
> > > > >
> >
> >script" typs=-tex/javascript" src=js/main.min.jsn"> > >